top of page

Arkeoloji Bilimleri Dergisi

Turkish Journal of Archaeological Sciences

banner.jpeg

Arkeoloji Bilimleri Dergisi (ABD)
Turkish Journal of Archaeological Sciences (TJAS)

Yayın aralığı: Yıllık yayınlanır (Şubat ayında).

Başlangıç: 2021

Yayıncı: ZeroBooks Kitap ve Dijital Yayın Paz. Ltd. Şti.

ISSN (Online) 2822-2164

ISSN (Basılı) 2822-2148

Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nde doğa bilimleriyle iş birliği içindeki arkeolojik yöntem ve analizlerin yer aldığı arkeolojik çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Arkeolojik yorumlamaya katkı sunan disiplinler arası yaklaşımlar, yeni yöntem önerileri ve analiz sonuçlarına öncelik verilmektedir. Kazı raporlarına, tasnif ve tanıma dayalı çalışmalara, buluntu kataloglarına ve özgün olmayan derleme yazılarına yer verilmez. Dönem sınırlaması bulunmaz. 

 

Arkeoloji Bilimleri Dergisi açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir. Makaleler çift taraflı kör hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra yayınlanır.

Screenshot 2024-02-28 at 11.26.40.png

Arkeoloji Bilimleri Dergisi (ABD)
Turkish Journal of Archaeological Sciences (TJAS)

Sayı 4 - 2024

Arkeoloji Bilimleri Dergisi Türkiye’de arkeoloji bilimleri içindeki arkeobotanik, arkeozooloji, alet teknolojileri, tarihlendirme, mikromorfoloji, biyoarkeoloji, jeokimyasal ve spektroskopik analizler, coğrafi bilgi sistemleri, iklim ve çevre modellemeleri gibi uzmanlık alanlarının çeşitlenerek yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve arkeolojide bilimsel yöntem ve analizlerin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

bottom of page