Arkeoloji Bilimleri Dergisi

Turkish Journal of Archaeological Sciences

banner.jpeg

Arkeoloji Bilimleri Dergisi - Turkish Journal of Archaeological Sciences

Birinci Sayı - Makale Çağrısı

Yayın aralığı: Yılda iki kez

Başlangıç: 2021

Ege Yayınları

Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nde doğa bilimleriyle iş birliği içindeki arkeolojik yöntem ve analizlerin yer aldığı arkeolojik çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. Arkeolojik yorumlamaya katkı sunan disiplinler arası yaklaşımlar, yeni yöntem önerileri ve analiz sonuçlarına öncelik verilmektedir. Kazı raporlarına, tasnif ve tanıma dayalı çalışmalara, buluntu kataloglarına ve özgün olmayan derleme yazılarına yer verilmez. Dönem sınırlaması bulunmaz. 

 

Arkeoloji Bilimleri Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

 

İlkbahar 2021'de yayınlanacak birinci sayı için yazılar en geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar archaeologicalsciences@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

arc5.jpg

Arkeoloji Bilimleri Dergisi Türkiye’de arkeoloji bilimleri içindeki arkeobotanik, arkeozooloji, alet teknolojileri, tarihlendirme, mikromorfoloji, biyoarkeoloji, jeokimyasal ve spektroskopik analizler, coğrafi bilgi sistemleri, iklim ve çevre modellemeleri gibi uzmanlık alanlarının çeşitlenerek yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve arkeolojide bilimsel yöntem ve analizlerin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

huı.jpg
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

©2020 by Arkeoloji Bilimleri Dergisi - Tüm Hakları Saklıdır.