Bilimsel Standartlar ve Etik

a) Arkeoloji Bilimleri Dergisine gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere farklı bir yere gönderilmemiş olmalıdır.

b) Makaleler özgün ve bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

 

c) Makalelerde cinsiyetçi, ırkçı veya kültürel ayrım yapmayan, kapsayıcı bir dil kullanmalıdır (“insanoğlu” yerine “insan”; “bilim adamı” yerine “bilim insanı” gibi).