Arkeoloji Bilimleri Dergisi

logo.jpeg

Editörler

Güneş Duru

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye

Mihriban Özbaşaran

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Yardımcı Editörler

Brenna Hassett

University College London, Birleşik Krallık

Melis Uzdurum

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Sera Yelözer

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Fatma Kalkan

Koç Üniversitesi, Türkiye

Amaç ve Kapsam

Arkeoloji Bilimleri Dergisi Türkiye’de arkeoloji bilimleri içindeki arkeobotanik, arkeozooloji, alet teknolojileri, tarihlendirme, mikromorfoloji, biyoarkeoloji, jeokimyasal ve spektroskopik analizler, coğrafi bilgi sistemleri, iklim ve çevre modellemeleri gibi uzmanlık alanlarının çeşitlenerek yaygınlaşmasına katkı sağlamayı ve arkeolojide bilimsel yöntem ve analizlerin geliştirilmesi ve uygulanması üzerine çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 

Yılda iki kez yayınlanan Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nin ana çizgisi arkeolojik yorumlamaya katkı sağlayan yeni anlayışlara, disiplinler arası yaklaşımlara, yeni metot ve kuram önerilerine, analiz sonuçlarına yer vermektir. Bu bağlamda derginin ilgi alanına giren yazılar aşağıdaki gibidir: 

• Arkeolojide bilimsel yöntem ve analizler geliştirmek,

• Disiplinler arası yaklaşımlar ve yöntemlerle arkeolojik yorumlamaya katkı sağlamak, 

• Türkçe terminoloji tartışmalarına katkı sağlamak.

Makale gönderimi ve yazım ilkeleri hakkında bilgi almak için lütfen yazar kılavuzumuza bakın. Daha fazla bilgi ve sorularınız için archaeologicalsciences@gmail.com veya editor@arkeolojibilimleridergisi.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.

I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title
I’m an image title