OnliNEOLITHIC

Yakın DoGu’da Neolitik Dönemi farklılıklar üzerinden okumak 

İnsanlık adına atılmış ilk ve önemli büyük adım belki de avcı-toplayıcı göçer yaşam biçiminin terk edilerek yerleşik yaşama geçilmesi olmuştur. 1900’lerin başından bu yana giderek daha derinlemesine anlama çabası içinde olduğumuz bu dönem, her yeni veriyle bizlere sürprizler yapmaya devam ediyor. Neolitik Dönemi “tarım devrimi”, merkez-periferi ilişkileri, homojen kültür bölgeleri, taş teknolojileri, “Neolitik paket” ve yayılımı, “altın üçgen”, “Tanrıların doğuşu ve tarımın başlangıcı” gibi pek çok görüş çerçevesinde tartışadurduk, tartışmaya devam ediyoruz. Belki de hiçbir zaman tam anlamıyla neler olup bittiğini anlayamayacağız. 

 

Şimdilerde, geçmişte tartışılan ya da hiç üzerinde durulmamış olan görüşlere zaman zaman geri dönüyor ya da 1960-70’lerde kazılmış yerleşmeleri modern teknolojik yöntemlerle yeniden değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan, Neolitik Dönem üzerine yapılan araştırmalarda kurulan stratigrafi, kronoloji ve terminoloji de adeta zamanla kazılmayı bekleyen ya da bir başka araştırmacı tarafından yıllar sonra yeniden, yepyeni bir metotla kazılan bir veri tepesi oluşturuyor adeta. Pek çok yeni veri, Neolitik yaşam biçiminin özgün olarak farklı bölgelerde şekillendiğini gösteriyor. Bölgesel farklılıklar bir yana, aynı bölgede, benzer koşullarda olmalarına karşın farklı özellikler gösteren topluluklar olabildiğini biliyoruz. 

 

Geçtiğimiz Ocak ayından bu yana COVID-19 global bir sağlık sorunu olmanın yanı sıra, yaşam biçimlerimizi temelden etkileyen yeni pratikleri de beraberinde getirdi. Bu pratiklerden biri de çevrimiçi konuşma ve toplantılar. Biz de bu kaotik süreci iletişim halinde sürdürecek bir pratik ortaya koymak istedik ve adına OnliNEOLITHIC dediğimiz bir tartışma platformu oluşturduk. 

 

Bu serideki ana odağımız, sıklıkla benzerlikler üzerinden tartıştığımız Neolitik Dönemi, farklılıkların altını çizerek anlamaya çalışmak. Farklı bölgelerde çalışan farklı araştırmacıların veri ve yaklaşımlarını ortaya koyacak, çok sesli bir bilgi ve tartışma ağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Zoom üzerinden ayda iki sunum olarak planladığımız OnliNEOLITHIC serisi videoları, daha sonra Youtube’a yüklenecek, böylece dönem üzerine çalışan araştırmacılar ve meraklılar dönemi hem geniş bir coğrafyadaki bağlamı hem de yorumlama çeşitliliği adına değerlendirme fırsatı bulacaklar. 

 

OnliNEOLITHIC serisini, bu davetimizi kabul eden pek çok bilim insanı ile tanışmamızı sağlayan, Neolitik konusunda uluslararası toplantılarda farklı ve yeni düşünce biçimlerinin doğduğu bir ortam yaratarak yapıcı tartışmalara zemin hazırlayan, pek çok araştırmacının yetişmesini sağlayan Trevor Watkins hocaya en içten teşekkürlerimizle ithaf etmek isteriz.
 

Güneş Duru

Mihriban Özbaşaran