arc3.jpg

Yayın Süreci

Arkeoloji Bilimleri Dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle dergi amaç ve kapsamına uygunlukları bakımından editörler tarafından değerlendirilmektedir. Sonraki aşamada yazılar kör hakemlik süreci için bir hakem formu ile bilim kurulunun belirlediği en az iki hakeme gönderilmektedir. 

 

Düzeltme önerileri gelen makaleler tekrar yazarlara yollanır ve düzeltmeler yapıldıktan sonra kontrol amacıyla hakemlere gönderilir. Yazılar editörler tarafından derginin yazım kuralları ve diğer kriterlere göre kontrol edilmesi neticesinde yayına hazırlanmış olur. 

 

Arkeoloji Bilimleri Dergisi’nde Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Derginin dili Türkçedir; böylelikle ihtiyaç duyulan Türkçe terminoloji tartışmalarına da katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Yabancı uzmanlar ve araştırmacılarla birlikte yapılan ortak projeler düşünülerek İngilizce makaleler de kabul edilmektedir.